מהתצפיות על אנשי מכירות מצטיינים הסתבר, שהם משתמשים בכלים תומכי מכירה למגוון מצבים בתהליך. להלן טעימה ממגוון הכלים שאנו חולקים עם המשתתפים בתהליכי הלמידה שלנו.

 

כלים תומכים במכירות

* תכנון החדירה ללקוחות חדשים

* ניתוח המוצר – הפיכת מאפיין לתועלת

* השפעה על תבחיני ההחלטה של הלקוח      

* ניתוח תחרותי בשלושה מימדים

* מפת ניתוח הסיכונים

* מפת שחקני ה"מפתח"

* אבחון ותכנון של תהליך המכירה

כלים תומכים במשא ומתן

מחקרנו מצא שמצטיינים לא רק אוספים ומנתחים מידע, אלא גם מתכננים איך להשתמש בו במהלך המשא ומתן

* ניתוח חזקות חולשות

* ניתוח הכנת משא ומתן

* יציאה ממבוי סתום

* תכנון המיקוח

תקשורת עסקית

שאלון אינסייטס –  לבחינת המאפיינים הבינאישיים בתקשורתת עסקית.

https://online.insights.com/he-IL/evaluator/kompany

רוצים לבחון את האפקטיביות של הכלים?  

צור קשר: